Misjonsprosjekt

Vågsbygd menighet sitt misjonsprosjekt handler om å gi fattige i Ecuador en mulighet til å oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Dette gjør vi gjennom å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid landet.

Fakta om misjonsprosjektet i Ecuador

I Ecuador arbeider Misjonsalliansen i de store slumområdene Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i havnebyen Guayaquil. Omtrent 500 000 mennesker lever der, mange av dem i stor fattigdom. Misjonsalliansen bidrar til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv, slik at de kan oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. De jobber for å skape samhold og solidaritet i slumområder preget av strid og mistillit innbyggerne imellom.

Misjonsalliansen har valgt å basere sin innsats på lokale initativ og aktiviteter på en rekke områder. Det er lokalbefolkningen som velger hvilke tiltak som skal arbeides med og som er pådrivere i prosjektene. Overskrifter for aktiviteter som jobbes med er: 

  • Utvikling av lokalsamfunnet
  • Skole
  • Barn og unge med funksjonshemming
  • Helse
  • Fotball
  • Mikrofinans 
  • Kirke

Les mer om Misjonsalliansen sitt arbeid i Ecuador her: http://www.misjonsalliansen.no/her-jobber-vi/ecuador

Del