Støtt menigheten

Hvert år samler Vågsbygd menighet inn nær 700 000 kr på våre gudstjenester. Av disse sendes sendes over halvparten videre til kirkens nødhjelp, misjon, og andre kristne organisasjoner. Omtrent like mye gis i fast givertjeneste, som sammen med sporadiske gaver gir menigheten mulighet til å driver det arbeidet som drives

Den faste givertjenesten gjør at menigheten har en forutsigbarhet i inntektene. I tillegg blir gavene registrert og gir rett til skattefradrag.

Dette gjør vi fordi vi ønsker å gjøre mer enn det det offentlige bidraget til kirken gir oss mulighet til. Ønsker du å bli del av dette viktige arbeidet kan du registrere gjøre an avtale på denne siden: https://kirken.profundo.no/vagsbygd

Eller ta kontakt med daglig lederPer Gunnar Pedersentlf 38196830

Kontonummer: 3000 07 70066 Vågsbygd kirke, Nordre Hovedgårdsvei 19, 4620 Kristiansand

Del