Støtt menigheten

Hvert år samler Vågsbygd menighet inn nær 700 000 kr på våre gudstjenester. Av disse sendes sendes over halvparten videre til kirkens nødhjelp, misjon, og andre kristne organisasjoner. Omtrent like mye gis i fast givertjeneste, som sammen med sporadiske gaver gir menigheten mulighet til å driver det arbeidet som drives

Den faste givertjenesten gjør at menigheten har en forutsigbarhet i inntektene. I tillegg blir gavene registrert og gir rett til skattefradrag.

Dette gjør vi fordi vi ønsker å gjøre mer enn det det offentlige bidraget til kirken gir oss mulighet til. Ønsker du å bli del av dette viktige arbeidet, så ta kontakt med daglig leder Per Gunnar Pedersen (tlf 38196830) eller fyll ut dette skjema (NB! Skriv ut og fyll det ut for hånd) og send til Vågsbygd Menighet, Nordre Hovedgårdsvei 19, 4620 Kristiansand

Kontonummer: 3000 07 70066 Vågsbygd kirke, Nordre Hovedgårdsvei 19, 4620 Kristiansand