Når du skal ha dåp i vår menighet

I Vågsbygd kirke blir rundt 70 mennesker døpt hvert år. De fleste av dem er spedbarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste, men det er også noen som, av ulike grunner, døpes mer i det stille, på kveldstid en ukedag.

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Registrer dåpen her, eller ta kontakt med Kirkens servicetorg i Kristiansand på tlf 38 19 68 00. De har åpningstid mandag- fredag kl.09:00 – 15:00, og vet når det er dåp i Vågsbygd Kirke. De trenger følgende opplysninger:

  • Fullt navn og personnummer på  barnet.
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt et par uker før dåpsdato for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med presten før den tid, finner du kontaktinfo her

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?

Da kan det være greit å ta kontakt med presten først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt.
Prester i Vågsbygd:

Sokneprest Nils Terje Andersen 38196833/47290370
Kapellan Mia Ottersen 38196834/92296165

Les om dåp i Den norske Kirke her

Del