22.04.2018 16:49

Helge Simonnes: "En Gud for de mange"Søndagsskole for voksne

 v

Gudstjenester

NårHva
29.04. kl 11:005. søndag i påsketiden
06.05. kl 11:006. søndag i påsketiden
06.05. kl 20:00G2
10.05. kl 11:00Kristi himmelfartsdag
12.05. kl 12:00Konfirmasjonsgudstjeneste
12.05. kl 13:30Konfirmasjonsgudstjeneste
13.05. kl 11:00Søndag før pinse
20.05. kl 11:00Pinsedag
27.05. kl 11:00Treenighetssøndag
03.06. kl 11:002. søndag i treenighetstiden
10.06. kl 11:003. søndag i treenighetstiden
17.06. kl 11:004. søndag i treenighetstiden
24.06. kl 11:00St.Hans
01.07. kl 11:006. søndag i treenighetstiden
08.07. kl 11:007. søndag i treenighetstiden
Se hele kalenderen
11.04.2018 11:08

Voksne til ungdomsabeid

15.04.2018 19:12

Konsert med Anne Kristin Westermoen

Anne Kristin synger seg inn i 40-åra.

22.03.2018 21:44

Kirkeskole

Alle førskolebarn er velkommen til å bli med på Kirkeskole i Vågsbygd kirke i april. Der vil de bli kjent med bibelfortellinger, snakke om vennskap, synge, leke og ha det gøy. Kanskje møter de fremtidige klassekamerater også.

04.01.2017 19:42

Støtt menigheten

Hvert år samler Vågsbygd menighet inn nær 700 000 kr på våre gudstjenester. Av disse sendes sendes over halvparten videre til kirkens nødhjelp, misjon, og andre kristne organisasjoner. Omtrent like mye gis i fast givertjeneste, som sammen med sporadiske gaver gir menigheten mulighet til å driver det arbeidet som drives

Menighetsbladet

29.12.2017 10:02

Thor Kåre Kalvik - vikarprest

Thor Kåre Kalvik - vikar i Vågsbygd kirke i et år fra februar 2018

29.12.2017 09:50

Vågsbygd kirke 50 årDåp før og nå

Det er 50 år som skiller Birthe Bratland og Ingrid Haarr. 50 år mellom fødsel, og 50 år mellom dåp. Mye har forandret seg i løpet av disse 50 årene, men dåpen og dåpsdagen er omtrent lik da som nå.

29.12.2017 09:44

Vågsbygd kirke 50 årBryllup - før og nå

Menighetsbladets utskremte medarbeider fikk denne gangen oppdraget å skrive om hvordan bryllup i Vågsbygd kirke var i 1967 kontra i år, femti år senere.

29.12.2017 09:37

Vågsbygd kirke 50 årKonfirmasjon i Vågsbygd kirke – 1967 og 2017

Neste aktiviteter

 v
26.04. kl 10:00Småbarnstreff 1-3 år
26.04. kl 11:00Babysang
27.04. kl 18:30Lillefredags
29.04. kl 11:00Søndagsskole
29.04. kl 11:005. søndag i påsketiden
29.04. kl 12:30Søndagsskole for voksne
30.04. kl 17:00Språkkafe
02.05. kl 11:00Vi over 60
Menighetssalen
03.05. kl 10:00Småbarnstreff 1-3 år
03.05. kl 11:00Babysang
03.05. kl 16:30Supertorsdag
03.05. kl 18:30Soul Children & Soul Teens
06.05. kl 11:00Søndagsskole
06.05. kl 11:006. søndag i påsketiden
06.05. kl 20:00G2

Her finner du hele kalenderen vår, og her kan du få en oversikt over alle faste aktiviteter i menigheten.