Aktiviteter

Her finner du en oversikt over våre faste aktiviteter i menigheten

14.11.2019 14:25

Gudstjenestene og prekener

Gudstjenesten er den samlingen i kirken vår som har den største spennvidden. Her kan den nyfødte og 100-åringen havne ved siden av hverandre.

02.09.2018 19:47

Klubben

For 8.-10. trinn.

27.01.2018 11:19

Språkkafe

Menigheter i Vågsbygd ønsker flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere varmt velkommen til bydelen!

08.06.2017 19:35

Trosopplæring

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si og oppleve at de er en del av dette fellesskapet. Derfor har vi faste årlige arrangementer for barn og unge.

13.01.2017 09:59

Kveldsmesse

13.01.2017 09:18

Vi over 60

22.11.2016 21:46

Soul Kids, Children og Teens

22.11.2016 22:11

Babysang

Velkommen til babysang i Vågsbygd kirke!

22.11.2016 22:06

Søndagsskolen

22.11.2016 22:00

Lillefredags

Annenhver fredag samles det en flott gjeng med barn i fra 5.-7 trinn. Vi begynner med en kort andakt, og pleier å ha en hovedaktivitet. Vi har egen kiosk. Husk ute-klær de gangene vi er ute.

22.11.2016 21:55

Supertorsdag

Supertorsdag er en familiedag med middag, andakt og ulike aktiviteter for barn mellom 0 og 9 år.

22.11.2016 22:16

Speideren

Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere er 40-50 jenter og gutter som driver tradisjonelle og utradisjonelle speideraktiviteter i kirka, i skauen, i nærmiljøet og på turer og leirer. Speiding gir de beste analoge opplevelsene!

22.11.2016 21:51

Barnesektoren

Vågsbygd Kirke huser et rikt barnearbeid, med tilbud for alle alderstrinn.

07.10.2019 08:19

Ungdomssektoren

Menigheten har et eget ungdomsråd som ønsker å være til hjelp for de ulike gruppene som f.eks. Lillefredags og korene. Ungdomsrådet består av sektorleder Stig Ulland, barne- og ungdomsarbeider Erik Grude Lund og kateket Sigurd Tveit.

21.03.2019 10:05

Misjonsprosjekt

Vågsbygd menighet sitt misjonsprosjekt handler om å gi forfulgte kristne i Egypt en mulighet til å oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Dette gjør vi gjennom å støtte Stefanusalliansens arbeid. Den politiske situasjonen i Egypt har vært ustabil siden revolusjonen i 2011, da president Mubarak ble avsatt. Landets innbyggere er i all hovedsak muslimer. Men i Egypt finner vi også Midtøstens største kirkesamfunn: Den koptisk-ortodokse kirken. Stefanusalliansen har hatt sine nåværende prosjekter her siden 2005.

14.11.2019 14:57

Kirkeskyss

Har du vanskeligheter med å komme deg av gårde? Det er kirkeskyss til alle gudstjenester som begynner kl. 11.00. Ring 38196839!

Del