Aktiviteter

Her finner du en oversikt over våre faste aktiviteter i menigheten

02.09.2018 19:47

Klubben

Vi starter ungdomsklubb for alle som går på ungdomsskole!

27.01.2018 11:19

Språkkafe

Menigheter i Vågsbygd ønsker flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere varmt velkommen til bydelen!

08.06.2017 19:35

Trosopplæring

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si og oppleve at de er en del av dette fellesskapet. Derfor har vi faste årlige arrangementer for barn og unge.

13.01.2017 09:59

Kveldsmesse

13.01.2017 09:18

Vi over 60

22.11.2016 22:16

Speideren

Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere er 40-50 jenter og gutter som driver tradisjonelle og utradisjonelle speideraktiviteter i kirka, i skauen, i nærmiljøet og på turer og leirer. Speiding gir de beste analoge opplevelsene!

22.11.2016 22:13

Barnegospel og Minigospel

Barn som er glad i å synge er hjertelig velkommen til å være med i barnekorene i Vågsbygd kirke!

22.11.2016 22:11

Babysang

Velkommen til babysang i Vågsbygd kirke!

22.11.2016 22:06

Søndagsskolen

Hver søndag er det søndagsskole under gudstjenesten kl. 11.00. Vi begynner i kirkesalen sammen med de andre i menigheten.

22.11.2016 22:00

Lillefredags

Hver fredag samles det en flott gjeng med barn i fra 5.-7. trinn i kjelleren i kirka. Vi begynner kl. 18.30 med en kort andakt, samt sosialt samvær med egen kiosk. Programmet varierer fra aktiviteter som luftgeværskyting, bowling, fotball til roligere ting som filmkvelder, klubbkvelder og lignende. Vi slutter ca. kl. 20.00

22.11.2016 21:55

Supertorsdag

Supertorsdag er en familiedag med middag, andakt og ulike aktiviteter for barn mellom 0 og 9 år.

22.11.2016 21:51

Barnesektoren

Vågsbygd Kirke huser et rikt barnearbeid, med tilbud for alle alderstrinn.

22.11.2016 21:46

Soul Children og Soul Teens

20.08.2018 10:36

Benedictus

Benedictus er et jentekor for aldersgruppen 10-19 år. Øvelser: onsdager kl. 18.00-19.45 i Vågsbygd kirke.

22.11.2016 21:22

Ungdomssektoren

Menigheten har et eget ungdomsråd som ønsker å være til hjelp for de ulike gruppene som f.eks. Lillefredags og korene. Ungdomsrådet består av sektorleder Stig Ulland, barne- og ungdomsarbeider Erik Grude Lund og kateket Sigurd Tveit.

22.11.2016 21:16

Misjonsprosjekt

Vågsbygd menighet sitt misjonsprosjekt handler om å gi fattige i Ecuador en mulighet til å oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Dette gjør vi gjennom å støtte Misjonsalliansen sitt arbeid landet.

22.11.2016 21:13

Kirkeskyss

Har du vanskeligheter med å komme deg av gårde? Det er kirkeskyss til alle gudstjenester som begynner kl. 11.00. Ring 38196839!

Del