Søndagsskolen

Det er søndagsskole under gudstjenestene. Vi begynner ca kl. 11.15 ved at en av lederne henter søndagsskolelyset og tar med seg barna ned i kjelleren til undervisning, lek og aktiviteter. Dersom det er nattverd under gudstjenesten får man beskjed, slik at barna kan komme opp igjen om det er ønskelig.

I Vågsbygd kirke har vi søndagsskole hver søndag under gudstjenesten. Vi begynner i kirkesalen sammen med de andre i menigheten, men går samlet ned i ungdomskjelleren før talen. Det blir sagt ifra om at søndagsskolen begynner og søndagsskolelyset tennes slik at alle barn (og voksne) som skal være med har mulighet. Alle barna samles først til en felles velkomst, før vi deler oss i grupper, vi varierer mellom 1, 2 og 3 grupper.

I søndagsskolen er det slik at vi får støtte fra søndagsskoleforbundet basert på antall betalende medlemmer. Medlemskap for ett år (januar-desember) koster 50,- Man kan få giro i kirka/søndagsskolen, eller man kan sette inn penger på kontonr 3000.07.70066. Det er viktig å merke innbetalingen med barnets fulle navn og adresse, fødselsår og kontingent 2014.

Lurer du på noe angående søndagsskolen kan du ta kontakt med Kathrine Ravnevand tlf; 996 40 709 eller mail kathrine.ravnevand@kristiansand.kommune.no

Barn

Speideren

Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere er 40-50 jenter og gutter som driver tradisjonelle og utradisjonelle speideraktiviteter i kirka, i skauen, i nærmiljøet og på turer og leirer. Speiding gir de beste analoge opplevelsene!

Barnegospel og minigospel

Minigospel er et kor for barn fra 3 år og opp til skolealder. Minigospel øver på Supertorsdager. Barnegospel er et kor for barn fra 1.-4. klasse. Koret øver hver Supertorsdag og noen torsdager i tillegg. Hjertelig velkommen til deg som er glad i å synge!

Babysang

Velkommen til babysang i Vågsbygd kirke!

Lillefredags

Hver fredag samles det en flott gjeng med barn i fra 5.-7. trinn i kjelleren i kirka. Vi begynner kl. 18.30 med en kort andakt, samt sosialt samvær med egen kiosk. Programmet varierer fra aktiviteter som luftgeværskyting, bowling, fotball til roligere ting som filmkvelder, klubbkvelder og lignende. Vi slutter ca. kl. 20.00