Allehelgens – til minne om de som har gått foran oss

-Dette er en fin dag hvor vi kan samles i kirka med våre minner og savn. Vi kan komme til Gud med våre tanker og følelser, sier diakon Arild Tjørve.

Første søndag i november markeres allehelgensdagen i kirkene over hele landet, for å minnes de som har gått foran oss. Denne dagens navn tilsier at det dreier seg om helgener. Men det er også en minnedag for de døde. Det er vanlig at etterlatte går på graven og tenner lys denne dagen.

Et lys tennes

I Vågsbygd kirke inviteres etterlatte til dem som har gått bort det siste året til å komme til gudstjenesten allehelgensdagen.

– Under gudstjenesten brenner ett lys for hver av de etterlattes kjære. Og navnene deres blir lest opp, forteller Arild Tjørve. Han og diakoniutvalget i menigheten er med og pynter litt ekstra denne dagen og er med setter et særpreg på gudstjenesten.

Møteplasser om sorg og håp

I Kristiansand er finnes det flere arrangementer i forbindelse med allehelgens-markeringen. Menighetene i byen går sammen å tilby ulike konserter og samlinger med foredrag og mulighet for samtaler. Dette programmet vil kunngjøres i menigheten og på menighetens nettsider de siste ukene i oktober.

Del