Faste-pod

Vikarpresten Hilde Gunn Sletten har en fasteprat med sektorleder for misjon, Astrid Espegren. Om fasteaksjonen, engasjement og mye annet.

I fastetiden er det fint å bli minnet om at vi som kirke hører til i det store internasjonale fellesskapet, og nå kan vi bli litt kjent med Astrid Espegren, sektorleder for misjon. Hun er selv delvis vokst opp i Tanzania, Kenya og Sør-Sudan, og hun håper vi kan klare å løfte blikket, spesielt nå når det pågår en pandemi.

Hør podcasten hereller på spotify her

Del