Kirkevalg 2023Kandidater til menighetsrådsvalget

Informasjon og forhåndsstemming

Kirkevalget 2023

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
  på kirkevalget.no
 • Kirkevalget er to valg. Valg til menighetsråd og valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Husk at det er hemmelig valg, så finn deg et egnet sted før du stemmer.
 • Forhåndsstem fysisk
  - fra 10. august til 8. september i byhallen,
  - 31. august fra 15.00 til 20.00 på kirkekontoret
  - i kirken etter gudstjenesten søndag 10. september.
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023

Forhåndsstem digitalt fra 10. august til 6. september her: kirkevalget.no

Her kan du se en video om hvordan du forhåndsstemmer digitalt.

Her får du en kort presentasjon av kandidatene til Vågsbygd menighetsråd. 

Vi har spurt kandidatene disse spørsmålene:

1. Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?
2. Hvordan ser din drømmemenighet ut?
3. Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?
4. Hva slags interesser har du?
5. Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Ellen Delviken

Ellen Delviken er først ut denne presentasjonen. Hun bor i Kjerrheia og er 53 år.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Jeg går fast i kirka og er frivillig engasjert i ulike oppgaver, bl.a. kveldsmessene, menighetsråd og smågruppe.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

En menighet der alle er velkommen og føler seg velkommen.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

En inkluderende menighet. 

Hva slags interesser har du?

Frivillighetsarbeid, friluftsliv, hage, familie, strikking/håndarbeid, treffe mennesker.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Omsorgsfull, hjelpsom, inkluderende.

Gunnar A. Nordby

Gunnar A. Nordby er 77 år og bor i Nordre Hovedgårdsvei 29.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Jeg har bodd i dette området i mange år, så dette er min «hjemme-menighet». 

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

En menighet med liv og aktivitet, både innover i oss selv, utover mot medmennesker og oppover mot vår Gud og vår frelser Jesus Kristus.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

Fortsette det gode menighetsarbeidet i bygda. 

Hva slags interesser har du?

Faglig er jeg opptatt av ledelse, organisasjon og økonomi. Jeg er også veldig glad i sang og musikk.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Jeg tror dekkende stikkord kan være: engasjert, sosial, reflektert og ikke redd for å mene noe.

Marit Bjørnstad

Marit Bjørnstad er 66 år og bor i Broveien. 

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?  

Jeg bor i Vågsbygd og derfor er Vågsbygd kirke «min» kirke, og jeg regner meg som en fast kirkegjenger som har funnet min plass i kirken – og trives godt med det.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

Min drømmemenighet er en levende menighet der alle som tråkker over dørstokken blir ønsket velkommen, finner sin plass og deltar på sin måte og med sine forutsetninger inn i fellesskapet. Et sted der troen får utfordring, næring og rotfeste hos den enkelte.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

Jeg håper rådet kan legge til rette for en åpen kirke så nye grupper kan finne sin plass, og vil jobbe for en fargerik menighet – med stort mangfold. Så vil jeg videreutvikle et allerede godt samspill og samarbeid mellom frivillige og stab, og bidra med å sikre god økonomi slik at kirkens aktiviteter, budskap og muligheter treffer flere mennesker.

Hva slags interesser har du?

Jeg har alltid vært med i en eller annen form for frivillig arbeid, både i kirka og i andre organisasjoner. Jeg bruker Vågsbygdskauen mye, og er glad for flotte turmuligheter i nærområdet, og har alltid et håndarbeidsprosjekt på gang.

Hvilke stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Stort sett blid og fornøyd, sosial og liker å være sammen med folk, engasjert i det jeg tror på og brenner for.

Tor Holte

Tor Holte er 73 år og bor i Måltrostveien i Slettheia.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Siden vi flyttet hit i 1978 har den vært en viktig arena for fellesskap og trosglede. Det har vært lett å la seg engasjere, enten det har vært i aktiviteter for barn, i menighetsbladet, i grupper eller som tekstleser. Jeg har også en periode i menighetsrådet bak meg for ca.40 år siden.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

Den er en mangfoldig blanding av ufullkomne mennesker som alle blir sett, finner sin plass og gjør terskelen lav for å våge seg inn.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

At alle som kommer til kirka og ønsker det, blir sett og får mulighet til å bli en del av et fellesskap, f.eks en smågruppe. Så vil jeg gjerne ha oppmerksomheten rettet mot ungdommer og innvandrere, 2 grupper vi ikke ser så mye til på gudstjenestene.

Hva slags interesser har du?

Idrett og friluftsliv. Aktiv i Oddersjaa's løypegruppe for å tilrettelegge turløyper i Bymarka. Har vært samtalepartner for ungdom som sliter, et tilbud som dessverre mister statsstøtten. Deltar i flere samtalegrupper, et par av dem i menigheten.

Hvilke stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Her har den som kjenner meg best svart slik:

- usnobbete og omgjengelig
- en god samtalepartner og lytter
- tar ansvar når han lover noe

Lula Berhane

Den neste på lista er Lula Berhane, som har vært med i menighetsrådet også i tidligere perioder.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Jeg sitter i menighetsrådet, er kirkevert, og bidrar til kirkekaffe.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

En menighet som gir et glimt av himmel hvor alle føler seg velkommen, elsket og tilhørighet.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

Jeg ønsker at menighetsrådet skal fokusere spesielt på barn og ungdom som faller utenfor samfunnet. Jeg tror og det er viktig å ta vare på den gode gjengen vi har av den eldre generasjonen. 

Hva slags interesser har du?

Jeg liker å gå på tur, være med familie og venner og lage god mat.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Sprudlende, kjærlig, kontrollfreak! :)

Pål Møll Abrahamsen

Pål Møll Abrahamsen er nestemann ut. Han bor i Vågsbygd med frue og barn.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet? 

Vågsbygd menighet er blitt vår menighet etter at vi kom tilbake fra Sjømannskirken for ca. 5 år siden. Vi har engasjert oss veldig i menigheten de siste åra, og jeg og kona leder nå Soul Children arbeidet i kirka.

Hvordan ser din drømmemenighet ut? 

Min drømmemenighet ligner veldig på Vågsbygd. En menighet som klarer å inkludere alle. En menighet med et stort fokus på barn og unge. Og en menighet med lav terskel. I tillegg er min drømmemenighet en menighet som setter Jesus i sentrum, og en menighet som ønsker å utruste mennesker, både unge og gamle, til tjeneste.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med? 

Jeg håper at menighetsrådet kan være med å legge til rette for at frivillige i menigheten føler seg sett og hørt. Jeg er også opptatt av diakoni, av at Vågsbygd menighet, og alle vi som går der, skal få lov til å bety en forskjell for mennesker i vågsbygd. Jeg håper og at menighetsrådet kan være med på å videreutvikle ungdomsarbeidet i menigheten.

Hva slags interesser har du?

Jeg pleier å si at jeg brenner for 3 ting. Ungdom, Gaming og Jesus. Jeg driver også mye med musikk.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Rolig, snill og engasjert.

Ingunn Jærnes

Ingunn Jærnes stiller til gjenvalg. Hun er 48 år og bor i Lerkeveien med familien.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Vågsbygd menighet er som et hjem for meg, og jeg er skikkelig glad i kirka vår! Her kan jeg kan komme med alt, og det kjennes godt og trygt! Gudstjenester, forkynnelse, omsorg, musikk, latter, meningsfulle oppgaver og gode mennesker gir meg påfyll, håp og mange glimt av himmel!

Hvordan ser din drømmemenighet ut? 

Vågsbygd menighet er på mange måter en drømmemenighet, og min drøm er, at alle som ønsker det kan føle seg like hjemme der som det jeg gjør.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med? 

Inkludering og diakoni. Jeg brenner også for å ta vare på alle frivillige og ansatte som driver alt det flotte arbeidet i menigheten! De gjør en helt fantastisk jobb, og jeg ønsker virkelig at de skal føle seg sett og ivaretatt!

Hva slags interesser har du? 

Hunden vår, Balder, som er den gladeste vimsenissen jeg vet om, og musikk.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Blid, engasjert og positiv. 

Tore Vestbakke

Tore Vestmakke er mannen med den vidunderlige stemmen som ofte er tekstleser i på gudstjenestene.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Jeg har et nært og godt forhold til Vågsbygd menighet. Jeg opplever at den favner bredt, slik en folkekirke-menighet skal gjøre. En klar forkynnelse, gode prekener og et blikk for alle aldersgrupper. Mitt forhold er også preget av at jeg er engasjert som medliturg og tekstleser.

Hvordan ser din drømmemenighet ut? 

Jeg vet ikke om en drømmemenighet egentlig fins. Men hvis den fins, er den veldig lik Vågsbygd menighet.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med? 

Fortsatt legge til rette for barne- og ungdomsarbeid, både når det gjelder sang/musikk og ellers. Mye er gjort godt til nå, og det må videreføres. Barnekorene er strålende! Orgelet vårt er nydelig, og med en så god organist som vi har, er alt lagt til rette for flott kirkemusikalsk framtid. Det tredje jeg vil nevne, er arbeidet med økonomien. Den norske Kirke blir mer og mer avhengig av giverglade medlemmer. Det må vi stadig bevisstgjøre oss på.

Hva slags interesser har du?

Som jurist og tidligere lokalpolitiker er jeg nok over gjennomsnittet samfunnsinteressert. Vi baler med alvorlige trusler for tiden, både når det gjelder krig, fattigdom, forskjeller, klimaforandringer osv. Den verdensvide kirke står overfor enorme utfordringer. Da må vi aldri glemme at Jesus alltid sto på de fattiges og utstøttes side.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

God på bunnen.

Monica Kragholm

Monica Kragholm er en sporty dame som tidligere har vært sektorleder for barn i kirka.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Jeg har hørt til i Vågsbygd menighet siden 2003, da jeg kom til Kristiansand etter 8 år ute for Sjømannskirken. Først og fremst har jeg hatt mange oppgaver i forbindelse med barnearbeidet i kirka, og har blant annet vært med å starte opp Supertorsdag og vært sektorleder for barn i 12 år. Jeg synes det er fantastisk å høre til i en menighet som jeg opplever er for alle, og hvor det er plass til veldig mange ulike typer mennesker.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

Min drømmemenighet er nettopp en menighet der vi kan være sammen og være glade for å høre til sammen, selv om vi kanskje er ganske ulike, og ser ulikt på mye. Det er også en menighet hvor man møter mennesker i alle aldre, og hvor alle kan føle at de er velkomne og hører til som den de er.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

Jeg synes det skjer veldig mye spennende i Vågsbygd menighet og tenker vel at vi kan fortsette å arbeide for å videreutvikle mye av det som allerede skjer. Jeg er spesielt opptatt av at barn og unge i Vågsbygd skal føle at Vågsbygd kirke er deres sted, og at de får tilhørighet til kirka vår, og vil gjerne være med å bidra til at arbeidet med disse er i fokus.

Hva slags interesser har du?

Jeg er veldig glad i å være ute og tar gjerne turer, både i skogen, på fjellet og på sjøen. Liker aller best når jeg kan gjøre det sammen med familie eller gode venner. Jeg liker også å få ting til å vokse og holder på med litt enkle ting i drivhus om våren og sommeren.

Ellers jobber jeg på folkehøgskole og synes også det er spennende å oppleve nye ting, ofte på reiser både i Norge og i utlandet, sammen med ungdommene der.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Jeg bør jo spørre noen om dette før jeg skriver noe, men det har jeg ikke gjort ...

Kanskje sosial, sporty og gjestfri kan være noe?

Dag Røise 

Dag er ofte å se bak miksepulten på gudstjenester, hvor han sørger for god lyd.

Hva slags forhold har du til Vågsbygd menighet?

Dette er en menighet der jeg trives godt. Jeg trives med at det er behov for frivillige til ulike oppgaver slik at en kan oppleve å være til nytte. Setter også pris på variert musikk, prester som snakker et forståelig språk, flotte kor og opplever at det er rom for ulike mennesker. Synes det er flott på gudstjenester med fullt trøkk fra barnekor og brede smil i resten av menigheten.

Hvordan ser din drømmemenighet ut?

En menighet der alle aldersgrupper opplever å få et tilbud og kan kjenne seg hjemme. En menighet der det er rom for å bidra som frivillig når en ønsker, men også «bare» kan delta når en har behov for det. En menighet med god sang og musikk, og at prestenes prekener både kan trøste, bekrefte og utfordre.

Har du noen ønsker for hva menighetsrådet skal jobbe med?

Fortsette å støtte og legge til rette for det frivillige arbeidet sektorlederne er med og driver i samarbeid med staben. Jeg ønsker også at det skal jobbes med at de som deltar på de ulike møteplassene i kirka skal oppleve at de blir sett og kjenne at de er velkomne i menigheten.

Hva slags interesser har du?

Jeg er samfunnsinteressert og liker å holde meg orientert om det som skjer både lokalt og internasjonalt. Er glad i å se på sport, spesielt fotball og skiidrett. Har alltid vært engasjert i og glad i frivillig arbeid både i idrettslag og menighet.

Hvilke tre stikkord ville venner eller familie beskrevet deg med?

Omgjengelig, pålitelig, grundig.

Del