Ønsker du å få Gavepakken?

Har du nylig fått et barn? Da ønsker Vågsbygd menighet å gi deg en fin kunstgave og invitere deg til babysang og dåp.

I oktober 2017 fikk de første familiene Gavepakken i forbindelse med et nyfødt familiemedlem. De fikk et flott kunstbilde av kunstner Oscar Jansen og invitasjon til babysang. Det er menighetspedagog Siv Elise Øya som har ansvar for disse møtene i dørene rundt omkring i Vågsbygd. Hun har det siste året besøkt alle nyfødte som er registrert i Vågsbygd menigheten med Gavepakken.

Trykk her for å bestill Gavepakken!

Alt om Gavepakken:
-Gavepakken, også kalt "Et møte i døra», går ut på at menighetspedagogen besøker de i menigheten* som nettopp har fått et barn. * Dvs medlemmer av Den norske kirke bosatt i Vågsbygd og på Slettheia.
-Det gis en gave, et kunstbilde av Oscar Jansen, samt at det inviteres til babysang og dåp.
-Du kan bestille Gavepakken her. De som melder barnet til dåp, får automatisk Gavepakken levert.
-Det er også mulig å registrere på vegne av noen du tror ville satt pris på denne gaven. Da er det viktig å oppgi telefonnummer til deg og den du ønsker å registrere, samt din relasjon til vedkommende.
-Møtet i døra for levering av Gavepakken er på dagtid.
-Det gis mulighet for å spørre om dåp og det praktiske rundt bestilling og gjennomføring av selve dåpen.
-Fram til 1. oktober 2018 ble barna automatisk meldt til menigheten på grunn av begge eller den ene foreldrenes medlemskap i Den norske kirke.
-Etter 1. oktober 2018 mottar ikke menighetene meldinger om nyfødte lenger, derfor må man nå bestille Gavepakken til seg selv eller andre på menighetens nettside.
-De som er nysgjerrige på hvordan bildet familiene får ser ut, kan finne det utstilt i stort format i dåpsrommet.
-Babysang med lunsj er på torsdager kl. 11-13. Les mer på Facebook og vågsbygdkirke.no

Kirke nær på livet
Hensikten med dette møtet i døra hvor Gavepakken overrekkes er selvfølgelig å gratulere med den lille, men også et ønske om å være en kirke som er tilstede gjennom hele livet. Å få et nyfødt barn i hendene kan både fylle livet med glede og kjærlighet, men også utfordringer og sårbarhet. Dette kan gjelde om det er førstefødte eller den siste i en rekke av flere søsken. Håpet er at et slikt besøk kan være med å senke terskelen for å bruke kirka for alt den er verdt; dåp, babysang, fellesskap rundt liv og tro, gudstjenesteliv mm. Vågsbygd menigheten ønsker å være en god medvandrer gjennom hele livet, både i glede og sorg.

Ble positivt overrasket
I april 2018 fikk Hege Hulløen et møte i døren og gave fra menighetspedagogen.
- Dette var overraskende og ikke forventet i det hele tatt, sier trebarnsmoren Hege med et stort smil. De har allerede bestilt dåp i Vågsbygd kirke forteller hun, og legger til at hun synes det var veldig fint med besøk og informasjon om arbeidet for barna i kirka.

Del