Vil du være med å bidra?

Har du lyst til å gjøre en oppgave, men vet ikke hva?

Vi har mange ulike aktiviteter i kirka, med ulike oppgaver for ulike mennesker. Vi trenger vi flere voksne til å hjelpe med kirkeskyss, som kirkeverter og i søndagsskolen. Men vi har mange forskjellige oppgaver, og skulle det være noe annet du vil hjelpe med, har vi alltid plass til deg!

Kontakt Per Gunnar Pedersen (38196830 eller e-post per.gunnar.pedersen@kristiansand.kommune.no) for å høre hva som er mulig!