Onsdag 14. februar Kl. 19.00Askeonsdag

v/Nils Terje Andersen, Arild Tjørve og Bjørn Odden

1{  "recurrence": "1",  "weekInterval": "1",  "monthYearOption": "1",  "interval": "1",  "weekDay": "1",  "month": "1",  "monthOption": "1",  "startDate": "2024-02-14 19:00",  "endDate": ""}
Onsdag 14.02.2024 kl 19:00

Askeonsdag. Hva har asken å gjøre med denne midtukedagen, som også innleder fastetiden?

Askeonsdag har fra 900-tallet vært markert som inngangen tilfastetiden, som en forberedelse til påskens drama. Fastens 40 dager, (quaranta giorni), har gitt opphav til ordet karantene; unntakstid.

Fastetiden som liturgisk unntakstid er en tid for å leve enklere enn ellers, i konsentrasjon om livets skjørhet og frelsens mysterium. I liturgien for askeonsdag tegnes askekorset på den enkeltes panne. Deretter sier presten «kom ihu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv».

En bibeltekst som passer godt denne dagen, er Forkynneren kapittel 12:

Ja, tenk på din skaper før sølvsnoren slites og gullskålen brister,
før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og faller i brønnen,
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var,
og ånden går tilbake til Gud, som ga den.

Del