Klubben

For 8.-10. trinn.

Vi krysser fingrene for at vi kan ha åpent  gjennom våren.
Vi holder til i kjelleren fra kl. 20.00-23.00.

Datoer våren 2021

Stengt inntil videre, men vi håper på

23. April
7. Mai
4. Juni

KOM DA VEL!

Hilsen alle oss i styret!

Kontakt: Erik.grude.lund@kristiansand.kommune.no   tlf: 99569515

Del