Aktiviteter

Her finner du en oversikt over våre faste aktiviteter i menigheten

13.05.2024 15.06

Høstens datoer kommer Kveldsmesse

Søndager kl 20.00

01.01.2023 14.09

Gamingsenter for ungdom Vågsbygd Lounge

Åpent tirsdager Kl. 14-20.

27.10.2020 08.30

Damekoret Canta

Øver på oddetallsondager

02.09.2018 19.47

8. trinn+ Klubben

Fredagskvelder Kl. 20-23

27.01.2018 11.19

For alle som vi lære mer norsk Språkkafe

Mandager Kl. 17.30 – 19.00

08.06.2017 19.35

Trosopplæring

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si, oppleve at de er en del av fellesskapet og få kjennskap til troen gjennom undring, medvirkning, deltakelse og formidling. Derfor har vi forskjellige kontinuerlige aktiviteter for alle aldersgrupper og i tillegg faste årlige arrangementer for barn og unge.

13.01.2017 09.18

Et hyggelig fellesskap: Formiddagstreff

første onsdag i måneden

22.11.2016 21.46

Vågsbygd Soul Family: Soul Kids, Soul Children, Soul Teens

Korøvelser på torsdager

22.11.2016 22.11

Velkommen til Babysang

i Vågsbygd kirke torsdager Kl. 11-13

22.11.2016 22.06

Velkommen til Søndagsskolen

søndager kl. 11.00

22.11.2016 22.00

Tweensklubb (5.-7.trinn) Lillefredags

Fredager kl. 18.00-19.30.

22.11.2016 21.55

Middag, sang, bibelfortelling og aktiviteter (0-9år) Supertorsdag

I oddetallsuker Kl. 16.30-18.15

22.11.2016 22.16

Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere

Mandager kl. 18.00-19.30

21.03.2019 10.05

Misjonsprosjekt

NMSs arbeid i Etiopia.

14.11.2019 14.57

Kirkeskyss

Har du vanskeligheter med å komme deg av gårde?

Del