Søndagsskolen

Søndagskolen er en del av gudstjenesten i Vågsbygd kirke på søndager kl 11.00. Vi er sammen med de andre nede i kirkerommet fra starten. Etter ca 15-20min drar barna i følge med en voksen opp på søndagsskoleloftet. Der hører vi bibelfortellinger, undrer oss, synger, ber og leker. Vi har egne søndagsskoleband som barna kan være med i. Noen ganger er det lageaktiviteter. Barn på 2.-4.trinn har egen agentklubb etter fellessamlingen.

Følg med på søndagsskolen i Vågsbygd kirke sin Facebook-gruppe for å få oppdatert  informasjon denne høsten.

Ta med deg en vennefamilie og bli med!

Spørsmål

Lurer du på noe angående søndagsskolen, eller kunne tenke deg å bidra, kan du ta kontakt med Siv Elise Øya.
Telefon: 95734735 (kontortid hverdager kl. 9-16)
Epost: siv.elise.topstad.oya@kristiansand.kommune.no

Har du eller barnet ditt lyst til å være med i søndagsskoleband kan dere kontakte Tom Andreas Kristensen, 47631387

Del