Velkommen til Søndagsskolen

søndager kl. 11.00

Søndagskolen er en del av gudstjenesten i Vågsbygd kirke på søndager kl 11.00. Vi er sammen med de andre nede i kirkerommet fra starten. Etter ca 15-20min drar barna i følge med en voksen opp på søndagsskolerommet. Der hører vi bibelfortellinger, undrer oss, synger, ber og leker. Vi har egne søndagsskoleband med voksne og barn som leder sangen. Noen ganger er det lageaktiviteter.De gangene det passer drar vi ned og deltar i nattverden  mot slutten av gudstjenesten. Etterpå er det kirkekaffe.

Ta med deg en en nabo, en vennefamilie, et barnebarn, et fadderbarn og bli med!

Agentklubb 1.-4.trinn
De største barna har egen Agentklubb etter fellessamlingen hvor de leker, har konkurranser og andre spennende oppgaver, oppdrag og aktiviteter. Opplegget er rettet mot 1.-4. trinn, men mange ganger er eldre barn også med. Ungdomskjelleren er tilgjengelig for 5.trinn og oppover om de heller ønsker å være der litt under preken.


Søndagsskolegudstjeneste
Flere ganger i semesteret er søndagsskolen med i kirkesalen hele gudstjenesten. Vi kaller det for søndagsskolegudstjeneste fordi det er en blanding av gudstjeneste og søndagsskole. Disse søndagene kjenner vi litt ekstra på det å være et fellesskap som favner alle generasjoner. Ofte synger korene på disse gudstjenestene og søndagsskolebandet deltar som forsangere på sanger fra søndagsskolen.

Vær oppdatert
Følg med på søndagsskolen i Vågsbygd kirke sin Facebook-gruppe for å få oppdatert  informasjon.

Søndagsskoleband
Kan barnet ditt synge eller spille et instrument og har lyst til å være med i søndagsskoleband, kan dere kontakte Tom Andreas Kristensen, 47631387. 

Spørsmål
Lurer du på noe angående søndagsskolen, eller kunne tenke deg å bidra, kan du ta kontakt med Siv Elise Øya (kontortid hverdager kl. 9-16), eller sektorleder for barn Marianne Vium Olesen


 

Del