Gravferd

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden. På denne siden vil du finne litt hjelp til det som dreier seg om tiden før og etter gravferden.

Tiden før gravferden

De fleste velger å kontakte et begravelsesbyrå umiddelbart etter et dødsfall, slik at de tar seg av det administrative og praktiske knyttet til gravferdsforberedelser. Vær oppmerksom på at det er frivillig om man vil bruke et byrå til dette, det går også an å ordne med gravferd, pynting osv helt eller delvis på egen hånd.

Byråene i byen finner du her.

Begravelsesbyrået (eller pårørende som selv ordner gravferden) tar kontakt med kirkekontoret (38196800) og avklarer tidspunktet for gravferden. Hovedregelen er at gravlegging og kremasjon skal ha funnet sted innen 10 virkedager.

Presten/diakonen som skal forrette under begravelsen vil deretter ta kontakt med pårørende i løpet av kort tid. Det er vanlig at presten møter de pårørende i hjemmet eller på prestekontoret for å snakke om det som har skjedd og å forberede minneordet og begravelsen.

Planlegging av en kirkelig gravferd

Etter gravferden

Etterlatte som har mistet barn eller ektefelle/samboer vil få en henvendelse fra diakonen noen uker etter gravferden, med tilbud om en samtale om tanker og opplevelser etter dødsfallet. For noen kan det være godt å snakke med en nøytral person i denne fasen. Andre som ikke får denne henvendelsen kan selv ta kontakt hvis de har behov for en samtale. Det blir også gitt tilbud om sorggrupper. Dersom du ønsker å delta i en sorggruppe eller samtalegruppe kan du henvende deg til vår diakon Arild Tjørve.

Del