Grønn menighet

Vågsbygd Menighet er en Grønn menighet. Det vil si at vi vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i vår menighet og vårt lokalsamfunn.

I Vågsbygd Kirke betyr det for:

Gudstjenesteliv

 • Vi vil feire skaperverkets dag (Bragdøya)
 • Vi vil arr. minst en gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd i året
 • Vi vil inkludere Forbruk og rettferd-perspektiver i liturgien og i prekenen der det er naturlig.
 • Vi vil arr. gudstjeneste i friluft minst en gang i året.

Diakoni, undervisning og informasjon

 • Vi vil integrere forbruk og rettferd-perspektiver i vår undervisning og trosopplæring
 • Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i menighetsbladet.
 • Vi vil delta i fasteaksjonen til KN og sørge for å ha en KN-kontakt i menigheten
 • Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet i Sør.

Innkjøp

 • Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike finnes
 • Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes.
 • Vi vil være restriktive med å kjøpe produkter som inneholder miljøfarlige batterier
 • Vi vil unngå bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel
 • Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester når det er mulig.

Energi

 • Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirka, menighetssal og kontorer
 • VI VIL SLUKKE LYSET I ROM SOM IKKE ER I BRUK
 • Vi vil skru av PC når vi går for dagen.
 • Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på
 • Vi vil kjøpe "grønn strøm"

Transport

 • Vi vil oppfordre ansatte og besøkende til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirka.
 • Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet på korte turer.
 • Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirka.

Avfall

 • Vi vil oppfordre ansatte og medlemmer til å si nei til postkassereklame. Få tak i lapper til postkasser som vi kan dele ut!
 • Vi vil kopiere på begge sider av arket
 • Vi vil reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nye.
 • Vi vil kompostere organisk avfall
 • Vi vil levere glass og metall til resirkulering
 • Vi vil levere plast til resirkulering
 • Vi vil levere EE-avfall til godkjent mottak eller gjenbruksordning der det er mulig.

Les mer om Grønne menigheter her

Del