Vågsbygd menighet

Vår drøm er at mennesker som er i kontakt med Vågsbygd kirke skal få et glimt av himmel.

Inkluderende

Inkluderende handler om å være åpen for mennesker og lyttende til ulike livserfaringer og ideer. En inkluderende kirke er tilgjengelig for alle. Den møter mennesker med respekt og kjærlighet.

I kirken er vi et felleskap av mennesker som alle trenger nåde. Ikke nødvendigvis et fellesskap bygd på enighet eller likhet i alt.

En inkluderende kirke tar også ansvar ut over sine egne grenser og er opptatt av å bringe evangeliet videre ut både i ord og handling.

Utfordrende

Vågsbygd kirke vil være utfordrende fordi sprengkraften i evangeliet på en eller annen måte vil sette oss i bevegelse. Vi vil vise mot og dristighet på evangeliets vegne. Vi vil utfordre hverandre til gudstjenestefellesskap fordi vi tror vi er skapt til fellesskap med Gud og hverandre. Vi vil utfordre den enkelte til å bidra aktivt, både i kirke og nærmiljø, med de evner, anlegg og nådegaver den enkelte har fått.

Del