Når du skal ha dåp i vår menighet

I Vågsbygd kirke blir rundt 70 mennesker døpt hvert år. De fleste av dem er spedbarn, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Registrer dåpen her 

Dåp foregår som regel under søndagens gudstjeneste, men det er også noen som, av ulike grunner, døpes mer i det stille, på kveldstid eller en ukedag. I Vågsbygd kirke har vi i tillegg Drop in-dåpsdager et par lørdager i semesteret. Dato kommer.  Les mer om Drop in- dåp her.

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Du trenger følgende opplysninger til registreringen:

  • Fullt navn og personnummer på  barnet.
  • Mors / fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Registrer dåpen her 

Når tidspunkt er bestemt og opplysningene registrert, vil presten ta kontakt i samme uken som dåpsdato for å avtale en dåpssamtale. Ønsker du kontakt med presten før den tid eller har spørsmål ang dåp eller valg av dåpsdag, kan du kontakte Sokneprest.

Ønsker du dåp selv, eller for et større barn?
Da kan det være greit å ta kontakt med Sokneprest først, for å finne en egnet gudstjeneste eller tidspunkt.

Hvorfor dåp?

Helt siden Jesus ba oss om å døpe, har mennesker søkt dåp. Dåpen er et mysterium. Ord kan ikke fullt ut beskrive det som skjer. Vannet øses opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Ved evangeliet, det levende Ordet, blir vannet en nådens kilde. Dåpen gir oss del i påskefortellingen om Jesus som døde og sto opp av graven.

Tradisjonen vår er at barn blir båret til dåpen. Vi feirer det nye livet, og legger barnet i Guds hender. Foreldre gjør mange valg for sine barn. Når et barn blir døpt, svarer foreldre og faddere ja på barnets vegne. Men det er aldri for sent å bli døpt. Når ungdom og voksne blir døpt, svarer de selv ja. Også da står faddere klar til å hjelpe den døpte til å leve i dåpen og troen på Jesus. Bibelfortellinger, bønn, nattverd og tilhørighet i kirken er en del av dåpens velsignelse.

Vannet i den kristne dåpen er et tegn som rommer både liv og død. Vannet er vårt livsgrunnlag og samtidig en trussel. Når vi feirer dåp setter vi derfor også ord på og tar avstand fra det som er vondt og imot Guds vilje. Dette gjør vi i fellesskap når vi forsaker djevelen og bekjenner troen. Dåpen skjermer oss ikke fra ondskap, synd og destruktive krefter. Den gir oss et løfte og et håp om at livskreftene er sterkere, og at Gud tilgir oss og renser oss for all urett.

Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare, og trenger å høre til i en sammenheng. Hvor ulike vi enn er, i dåpen forenes vi på tvers av alt som skiller. Dåpen gir fellesskap med Kristus og med kristne søsken i vår lokale menighet og i den verdensvide kirke. Dette fellesskapet strekker seg over tid og rom: for det er én tro, én dåp, én kirke. Det vi får i dåpen gir mot og styrke til å elske Gud og vår neste.

Dåpen er en Guds gave, gitt av nåde, tre håndfuller vann, øst opp i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn til evig liv. Vi går fremtiden i møte sammen med Kristus.

Les om dåp i Den norske Kirke her

Del