Bryllup

En vielse i kirkerommet kan være med salen full av mennesker og brudemarsj fra orgelet eller helt i det stille med bare prest, brudepar og to vitner, eller noe midt i mellom. Men i sentrum står uansett to mennesker som vil dele sitt eget liv med den andre. For mange er det markeringen av det viktigste valget man tar i løpet av livet.

Tid

De fleste vielsene i Vågsbygd foregår på lørdager, men det er også noen som gifter seg en kveld i en ukedag. Det avhenger av rammen rundt bryllupet. Ønsker du vigsel i Vågsbygd Kirke, kontakt Kirkens servicetorg på 38196800 for å avtale dato. 

Det offentlige

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. Derfor må alle som ønsker å gifte seg søke om prøving. Det er folkeregistret som gir prøvingsattest etter søknad. Dette kan ta noen uker, og prøvingsattesten må ikke være mer enn 4 mnd. gammel ved ekteskapsinngåelse.

Her finner du papirene som må fylles ut og sendes folkeregisteret

Det kirkelige

I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. I kirken er det presten som gjør det, men i tillegg blir man bedt for og velsignet, og markerer dagen i det hellige rommet som rommer alle livets store overganger. Se hvordan en kirkelig vielse foregår.

Vigsler er gratis for personer som er registrert i folkeregistret i Kristiansand og er medlem av den norske kirke. Her finner du satsene for kirkemedlemmer som er folkeregisterført i andre kommuner eller personer som ikke er medlemmer av Den norske kirke.


 

Del