Trosopplæring nett  ved døpefonten

Trosopplæring

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si og oppleve at de er en del av dette fellesskapet. Derfor har vi faste årlige arrangementer for barn og unge.

En av måtene vi gjør dette på er å invitere barna jevnlig til årlige arrangementer for sin aldersgruppe. På arrangementene ønsker vi at barna skal ha det gøy, oppleve fellesskap og bli bedre kjent med kirken sin, troen og den kristne tradisjon og kultur. 

Dette er de årlige arrangementene vi inviterer til

0 år       Babysang

2 år       Sangsamling

4 år       Kirkebok

6 år       Kirkeskole

3.trinn   Tårnagenter

5.trinn   Kode B

6.trinn   Lys Våken

9.trinn   Konfirmasjon

10.trinn Ledertrening og andre ungdomsarrangement i kirka og i samarbeid med andre menigheter. 

Alle disse arrangementene er tiltak i en trosopplæringsplan som Vågsbygd menighet har utarbeidet. Det er menighetspedagog, Siv Elise Øya, som har ansvaret for utføringen av denne planen. Har du noe du lurer på angående dette kan du kontakte henne. Kontortid mandag-fredag fra Kl. 9-16, telefon 9573435 eller epost til siv.elise.topstad.oya@kristiansand.kommune.no

Alle er velkommen

Har du eller barnet ditt spesielle behov for hjelp og tilrettelegging, ønsker vi å finne
gode løsninger sammen med dere.
Alle som har lyst er velkommen i Vågsbygd kirke, uavhengig av dåp eller menighetstilknytning!

Vil du være med å hjelpe?

Vi jobber stadig med å utarbeide nye arrangementer. Har du lyst til å være med å bidra som frivillig i dette arbeidet enten planlegging, praktisk, tilrettelegging eller formidling kan du kontakte menighetspedagog, Siv Elise Øya.

Del