Trosopplæring

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si, oppleve at de er en del av fellesskapet og få kjennskap til troen gjennom undring, medvirkning, deltakelse og formidling. Derfor har vi forskjellige kontinuerlige aktiviteter for alle aldersgrupper og i tillegg faste årlige arrangementer for barn og unge.

Til de årlige arrangementene inviteres alle døpte barn i den aktuelle målgruppen. På arrangementene ønsker vi at barna skal ha det gøy, oppleve fellesskap og bli bedre kjent med kirken sin, troen og den kristne tradisjon og kultur. 

Dette er de årlige arrangementene vi inviterer til

0 år       Babysang

2 år       Sangsamling

4 år       Min Kirkebok

6 år       Kirkeskole

3.trinn   Tårnagenter

5.trinn   Kode B

6.trinn   Lys Våken

9.trinn   Konfirmasjon

10.trinn Ledertrening og andre ungdomsarrangement i kirka og i samarbeid med andre menigheter. 

Alle disse arrangementene er tiltak i en trosopplæringsplan som Vågsbygd menighet har utarbeidet. Det er menighetspedagog, Siv Elise Øya, som har ansvaret for utføringen av denne planen. Har du noe du lurer på angående dette kan du kontakte henne. Kontortid hverdager fra Kl. 9-16.  Sektorleder for trosopplæring er Kathrine Ravnevand.

Det kontinuerlige arbeidet er også en del av trosopplæringen i kirka. Disse aktivitetene drives i all hovedsak av frivillige: Supertorsdag(Minibarna, SuperKRIK), Søndagsskole, Soul Kids, Soul Children, Lillefredags, KM-Speideren, Klubben, Vågsbygd Lounge.
Det finnes også gruppe ungdommer som samles for å snakke om tro. Ta kontakt med diakon Arild Tjørve om du er interessert i det.

Alle er velkommen

Har du eller barnet ditt spesielle behov for hjelp og tilrettelegging, ønsker vi å finne
gode løsninger sammen med dere.
Alle som har lyst er velkommen i Vågsbygd kirke, uavhengig av dåp eller menighetstilknytning! Om barnet ditt ikke er døpt kan du melde det inn som abonnement for å få invitasjon i posten til de ulike tilbudene.

Vil du være med å hjelpe?

Vi jobber stadig med å forbedre og utvikle deltakelsesarenaer for barn og unge i kirka. Har du lyst til å være med å bidra som frivillig i dette arbeidet enten planlegging, praktisk, tilrettelegging eller formidling kan du kontakte menighetspedagog, Siv Elise Øya.

 

 

Del