4-åringer på oppdagelsesferd i kirkerommet   ved døpefonten

Får barnet ditt invitasjon til det som skjer i kirka? Alle barn er velkommen

Uavhengig av dåp og menighetstilhørighet.

Kirken er et fellesskap for hele livet og gjennom hele livet. Vi ønsker at alle barn som tilhører menigheten skal bli kjent med kirka si og oppleve at de er en del av dette fellesskapet. Derfor har vi faste årlige arrangementer for barn og unge. Når barnet blir døpt skrives det inn i medlemsregisteret, og vi har mulighet til å sende invitasjon om det som skjer for barnet i kirka.

Er barnet ditt ikke døpt, men du ønsker at det skal bli invitert til det som skjer i kirken sammen med jevnaldrende barn i bydelen? Da kan du enkelt registrere det som trosopplæringsabonnent ved å gå inn på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/. Da vil barnet bli jevnlig invitert til samlinger. Les mer om trosopplæringen i Vågsbygd kirke her.

Bakgrunnen for at foreldrene selv må registrere barnet sitt til trosoppæringen i kirka er at den lovpålagte tilhørigordningen i Den norske kirke opphørte 1.januar 2021. Tilhørige, det vil si barn som av ulike grunner ikke blir døpt, slettes fra medlemsregisteret. Alle berørte skal nå ha mottat brev, med informasjon om slettingen og hvordan en fortsatt kan få informasjon fra kirken. Men foreldre til barn født etter dette får ikke en slik informasjon tilsendt. Les her for å få mer utfyllende informasjon.

Ønsker du dåp for deg selv eller barnet ditt, kan du kontakte prestene i kirka for å få mer informasjon om de ulike mulighetene som finnes for å gjennomføre dåp. I vågsbygd kirke døpes både spedbarn, større barn, ungdom og voksne. Det skjer i gudstjensten på søndagen, i egne sermonier på lørdager med "Drop in-dåp" eller på et tidspunkt som passer de som ønsker dåp.

Les mer om dåp i Vågsbygd menighet her. 

 

 

 

 

 

Del