Gave til nytt orgel

Sparebanken Sør har donert 50.000,- kroner til nytt orgel i kirka. På bildet ser vi sogneprest Nils Terje Andersen og Tor Vegge (leder i orgelkomiteen) som tar imot gaven på vegne av kirken, av Marianne Stranden i Sparebanken Sør.

Vi takker for gaven!

Del