Foto: Roy-Cato Myrvang

Kirkas største og viktigste kunstverk

Altertavla i Vågsbygd kirke fyller rommet på en helt spesiell måte. Med den nymalte, mørkeblå fondveggen kommer altertavla enda mer til sin rett enn tidligere. Lysforholdene ble helt spesielle etter oppussingen. Selv om takfargen er den samme i alle feltene oppfatter øyet det som om fargen blir lysere utover i rommet. Dermed stråler budskapet i altertavla ut i kirkerommet på en unik måte.

Kunstverket er utført som en mosaikk med ulike elementer fra menneskelivet og det gudommelige. Det er Per Odd Aaarestad fra Sandnes som er mester for kunstverket. Aarrestad er født i 1940 og tok lærerutdanning i Kristiansand i 1963. Han var lenge kunstlærer på gymnaset i Sandnes før han tok etterutdanning innen bildekunst og grafikk.

Altertavla i Vågsbygd kirke er ett av mange kunstverk sandnesmannen har levert til norske kirker. Oppdraget han fikk, var å fremstille den seirende Kristus, den oppstandne, «påskemorgen-Kristus». I et intervju med menighetsbladet i 2001 forteller han at han personlig var mer opptatt av den lidende Kristus. Han sammenligner med idretten der de fleste fokuserer på vinneren, seierherren. Selv forteller han at han er mer opptatt av selve løpet med den motgangen og striden som kreves for å gjennomføre oppgaven. Og det er dette han han har fremstilt i utsmykningen: helheten som viser at ingen vet hva seier er uten å ha sett nederlaget.

Inndelt i felt

Derfor har han delt inn altertavla i tre felter: Det venstre handler om menneskeheten, der treet er et symbol på vekst. Kristi nærvær i dag kommer til uttrykk gjennom forholdet mellom det venstre feltet og midtfeltet. Aarrestad sier han har liten forståelse for at mennesket skal kunne komme opp til Gud, at vi selv kan løfte oss opp. Det er Gud som gjennom Kristus kommer til menneskeheten! 

I midtfeltet fremstilles Kristus som den som slår seg inn i vår horisontale verden som en kile og gir en dimensjon av helhet – og i kristen forstand – mening med livet.

I det høyre feltet med de tre korsfestede er symbolikken klar: den midterste av de tre er lavest og vendt med ryggen mot oss. Han symboliserer Kristus. Dette er et bilde på hans vilje til å være den minste og ha følelsen av å være forlatt. Men det dominerende elementet er den opphøyde Kristus i midtfeltet som er seierherren.

Aarrestad mener altertavla formidler budskapet på en visuell måte som utfyller det som formidles gjennom tekst, tale og musikk i gudstjenesten. Prøv det selv: Studer altertavla, lytt til Ordet og syng med!

Del