Nytt menighetsråd 2023-2027

Etter kirkevalget 11.september har vi fått nytt menighetsråd i Vågsbygd kirke

I det nye menighetsrådet sitter:
Ingunn Stensen Jærnes (leder)
Pål Møll Abrahamsen (nestleder)
Monica Kragholm (representant i fellesrådet)
Tor Holte
Lula Berhane
Dag Røise
Sokneprest: Nils Terje Andersen

Varamedlemmer: Tore Vestbakke, Ellen Anita Delviken, Live Furnes Øyen, Gunnar Andreas Nordby og Marit Bjørnstad.

Menigheten er heldige som har så mange flotte mennesker som ønsker å bidra i ledelsen av kirka vår.

Les kandidatenes presentasjon av seg selv i forkant av valget her.

Del