Skilsmisse/samlivsbrudd?

Tilbud om samtalegruppe for deg som går gjennom, eller har gått igjennom samlivsbrudd.

Samtalegruppens mål:

 Bearbeide reaksjoner

 Få hjelp til å legge samlivsbruddet bak seg og komme videre i livet.

 Skape gjenkjennelse og gjensidig støtte

 Alternativt nettverk i en vanskelig tid

Aktuelle tema:

 Barn – samværsrett osv.

 Økonomi

 Utroskap

 Identitet og selvbilde

 Bearbeidelse av sorgreaksjoner

 Ensomhet

 Skyldfølelse og bitterhet

Gruppene starter kontinuerlig så snart vi har nok påmeldte, med 10 samlinger i løpet av ca. 4 mnd. Åpent for alle uavhengig av livssyn.

For mer informasjon og påmelding:

Elin Røsok Richardsen diakon i Grim og Hellemyr kirke 38196841/90662699 eller elin.rosok.richardsen@kristiansand.kommune.no

Arr. Sorg og Omsorg, diakonene i Kristiansand og Søgne

Del