Opplevd samlivsbrudd? "Sorgen det ikke sendes blomster til"

Samtalegruppe januar 2024

Kirken i Kristiansand inviterer til samtale- og støttegruppe for de som gjennomgår eller har gjennomgått samlivsbrudd.

Åpent for alle uavhengig av livssyn

Samtale og refleksjon

 

Aktuelle tema

· Barn -samværsrett osv.

· Økonomi

· Utroskap

· Identitet og selvbilde

· Bearbeiding av sorgreaksjoner

· Ensomhet

· Skyldfølelse og bitterhet

 

Ny gruppe starter opp i januar 2024

10 samlinger i løpet av 4 måneder

For mer informasjon og påmelding kontakt Inger Johanne Bolstad, rådgiver diakoni tlf. 450 22 988

Påmelding innen 6.januar 2024 Ib482@kirken.no

Arr. Diakonene i Kristiansand

Del