Vil du være med å bidra?

Har du lyst til å gjøre en oppgave, men vet ikke hva? Spesielt Lillefredags trenger ledere!

Vi har mange ulike aktiviteter i kirka, med ulike oppgaver for ulike mennesker. Vi trenger vi flere voksne til å hjelpe med kirkeskyss, som kirkeverter og i søndagsskolen. Lillefredags trenger ledere, Soul Children trenger voksne miljøarbeidere og speideren trenger ledere. Men vi har mange forskjellige oppgaver, og skulle det være noe annet du vil hjelpe med, har vi alltid plass til deg!

Kontakt Per Gunnar Pedersen eller Arild Tjørve for å høre hva som er mulig!

Del