Soul Kids

Soul Kids er et kor for barn 1.-4. trinn. De synger på familiegudstjenester, julaften i kirka og har også ett og annet oppdrag utenfor Vågsbygd kirke. Soul Kids øver torsdager i partallsuker.

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2023-08-31 17:30", "endDate": "2023-08-31 18:15", "days": [  "4" ], "exceptDates": [  "2023-10-05" ], "recurUntil": "2023-12-09"}
daily /weeklytorsdager, hver uke1kl 17:30 - 18:15Unntak:05.10.

Har du spørsmål i forhold til Barnegospel kan du ta kontakt med:
Silje Berthelsen Eng, e-post: Silje.Margrethe.Bertelsen.Eng@kristiansand.kommune.no, tlf. 901 22 766.
Bli medlem av barnegospels gruppe på Facebook for mer informasjon.

Del